Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМАКОНСПЕКТИ - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

Задължителни учебни часове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


Избираеми учебни часове

1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС - задължителен модул

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ - задължителен модул

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ- избираем модул


2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

УЕБ ДИЗАЙН - задължителен модул

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ИКТ - задължителен модул

СОФТУЕРНИ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ - избираем модул


3. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

БЪЛГАРИЯ И РЕГОИНАЛНА ПОЛИТИКА - задължителен модул

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - задължителен модул

БЪЛГАРИЯ, ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМИ - избираем модул