Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОКПЪРВИ "А" клас

ПЪРВИ "Б" клас

ПЪРВИ "В" клас

ВТОРИ "А" клас

ВТОРИ "Б" клас

ВТОРИ "В" клас

ТРЕТИ "А" клас

ТРЕТИ "Б" клас

ТРЕТИ "В" клас

ЧЕТВЪРТИ "А" клас

ЧЕТВЪРТИ "Б" клас

ЧЕТВЪРТИ "В" клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Физ.възп.и спорт БЕЛ БЕЛ Физ.възп.и спорт
2 БЕЛ Математика БЕЛ Математика ИУЧ-БЕЛ
3 Математика БЕЛ Математика Околен свят ИУЧ-Математика
4 Изобр. изк. БЕЛ Музика Изобр. изк. Техн.и предприем.
5 Час на класа Музика ИУЧ - АЕ/ИИ    
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Изобр. изк. Математика БЕЛ Математика Околен свят
2 Математика БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
3 БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ ИУЧ-Математика
4 Физ.възп.и спорт Музика Техн. и предприем. Физ.възп.и спорт Музика
5 Час на класа Изобр.изк. ИУЧ-АЕ/ИИ ИУЧ АЕ/ИИ  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Математика БЕЛ Математика Музика
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИУЧ-Математика
3 Математика БЕЛ Математика Околен свят ИУЧ - БЕЛ
4 Физ.възп.и спорт Изобр. изк. Музика Изобр. изк. Технол. и предпр.
5 Час на класа   Физ.възп.и спорт ИУЧ-АЕ/ИИ  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВТОРИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Математика Математика БЕЛ ИУЧ-Математика
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
3 Музика БЕЛ Музика Англ. език ИУЧ-БЕЛ
4 Математика Физ.възп.и спорт Околен свят Изобр. изк. Технол. и предпр.
5 Час на класа   Изобр.изк. Физ.възп.и спорт Англ. език
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВТОРИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ ИУЧ-Математика
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика ИУЧ-БЕЛ
3 Музика Физ. възп. и спорт Музика Физ.възп.и спорт ИУЧ-БЕЛ
4 Математика Англ. език Англ. език БЕЛ Техн. и предпр.
5 Час на класа Изобр. изк. Околен свят Изобр. изк.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВТОРИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика ИУЧ-БЕЛ
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Англ. език ИУЧ-БЕЛ
3 Физ.възп.и спорт Математика Околен свят БЕЛ ИУЧ-Математика
4 Математика Музика Музика Техн. и предпр. Физ.възп.и спорт
5 Час на класа Английски език Изобр. изк. Изобр. изк.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТРЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика Английски език Човекът и природата Човекът и обществото Физ. възп. и спорт
2 Английски език БЕЛ Математика Математика ИУЧ - Математика
3 БЕЛ БЕЛ Английски език Физ.възп.и спорт ИУЧ - Математика
4 Физ. възп. и спорт Човекът и обществото БЕЛ БЕЛ Музика
5 БЕЛ Компют. моделиране Изобр. изк. ИУЧ - БЕЛ БЕЛ
6 Час на класа Изобр. изк.   Техн. и предпр.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТРЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Математика Математика Физ.възп.и спорт Физ. възп. и спорт
2 БЕЛ Английски език Изобр. изк. Математика ИУЧ-Математика
3 Англ. език БЕЛ Човекът и природата БЕЛ Английски език
4 ИУЧ - БЕЛ Физ.възп.и спорт Техн. и предпр. Човекът и обществото ИУЧ - Математика
5 Изобр. изк. Човекът и обществото БЕЛ БЕЛ Компют. моделиране
6 Час на класа БЕЛ   Музика  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТРЕТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Английски език БЕЛ БЕЛ Физ.възп.и спорт ИУЧ - Математика
2 Физ. възп. и спорт Физ.възп.и спорт Математика Математика ИУЧ-Математика
3 БЕЛ Английски език Компют. моделиране БЕЛ ИУЧ-БЕЛ
4 БЕЛ Човекът и обществото Музика БЕЛ Английски език
5 Математика БЕЛ Човекът и природата Човекът и обществото Техн. и предпр.
6 Час на класа Изобраз. изк.   Изобраз. изк.  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика Човекът и природата Математика БЕЛ Английски език
2 Човекът и обществото Математика БЕЛ Физ. възп. и спорт Музика
3 БЕЛ БЕЛ Англйски език Математика Физ. възп. и спорт
4 БЕЛ Английски език БЕЛ БЕЛ ЗИП - Математика
5 Музика Изобр. изк. Изобраз. изк. Дом. бит и техн. ЗИП - БЕЛ
6 Час на класа        
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика БЕЛ Музика БЕЛ ЗИП - Математика
2 Физ.възп.и спорт БЕЛ Английски език БЕЛ Английски език
3 БЕЛ Човекът и обществото Математика Математика ЗИП - БЕЛ
4 БЕЛ Физ.възп.и спорт Човекът и природата Музика Изобраз. изк.
5 Английски език Математика БЕЛ Изобр. изк. Дом. бит и техн.
6 Час на класа        
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 БЕЛ Човекът и природата Човекът и природата Човекът и обществото Английски език
2 БЕЛ Математика Физ.възп.и спорт Математика ЗИП - Математика
3 Математика БЕЛ БЕЛ БЕЛ Физ. възп. и спорт
4 Английски език БЕЛ БЕЛ Английски език ЗИП - БЕЛ
5 Изобарз. изк. Изобраз. изк. Музика Музика Дом. бит и техн.
6 Час на класа