Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

Тестът е част от обучението, който ни информира - нас, в училище и Вас, в къщи, за готовността на бъдещите първокласници да усвояват знания и умения в училищна среда. Резултатите от него ще ни покажат кои деца имат нужда от помагане в учението. Училището разполага с екип от помагащи професионалисти - ресурсен учител, логопед, педагогически съветник, фелдшер, които са Ваши партньори.

Тестът се провежда всяка година от педагогическия съветник. В него участват всички деца, които ще постъпят в първи клас в нашето училище. Децата, които пропускат теста, поради здравословни или други причини, ще го направят с останалите записани в първи клас деца, на допълнително определени дати.

Тестът НЕ Е приемен изпит за първи клас и не следва децата да имат предварителна подготовка за него.

Желаем успех на нашите ученици
и ги очакваме в първи клас!

Телефони за връзка
Педагогически съветник: 0882342008
Логопед: 0882342041