Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ОЛИМПИАДИГРАФИК НА ОЛИМПИАДИТЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ КРЪГ ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
Математика
15.12.18 г., 9.00 ч
02.02.19 г.
12.04 - 15.04.19 г., РУО-София
Български език и литература
16.12.18 г., 9.00 ч.
03.02.19 г.
31.03 - 01.04.19 г., РУО-Бургас
Физика и астрономия
09.01.19 г., 14.00 ч
05.02.19 г., 9.00 ч.
05.04 - 07.04.19 г., РУО-Русе
География и икономика
10.01.19 г., 14.00 ч
23.02.19 г., 9.00 ч.
12.04 - 14.04.19 г., РУО-Видин
История и цивилизация
11.01.19 г., 14.00 ч.
16.02.19 г., 9.00 ч.
19.04 - 21.04.19 г., гр. Копривщица
Руски език
12.01.19 г., 9.00 ч.
09.02.19 г., 9.00 ч.
09.03.19 г., ППГПЧЕ, РУО-Плевен
Английски език
12.01.19 г., 14.00 ч.
09.02.19 г., 9.00 ч.
23.03.19 г., РУО-Хасково
Информационни технологии
до 13.01.19 г.
да 10.03.19 г., 9.00 ч.
10.05 - 12.05.19 г., РУО-Враца
Философия
17.01.19 г., 14.00 ч.
09.02.19 г., 9.00 ч.
29.03 - 31.03.19 г., РУО-Варна
Химия и опазване на околната среда
18.01.19 г., 14.00 ч.
10.02.19 г., 9.00 ч.
16.03 - 17.03.19 г., РУО-Ямбол
Биология и здравно образование
25.01.19 г., 14.00 ч.
24.02.19 г., 9.00 ч.
30.03 - 31.03.19 г., РУО-Смолян
Знам и мога
26.01.19 г., 9.00 ч.
23.02.19 г., 9.00 ч.
06.04.19 г., РУО-Ямбол

Заповед №448 /05.12.2018 г.за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2018-2019 година