Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


КОЛЕКТИВ

ПЕРСОНАЛ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Ромина Герчева

ПСИХОЛОГ

Елка Петкова

ЛОГОПЕД

Здравка Ганева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Силвия Тодорова

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Валерия Радева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Магдалена Ферещанова

БИБЛИОТЕКАР

Даниела Тодорова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Митанка Караманлиева

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Зорница Минчева

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Валя Ванева

ДОМАКИН

Даниела Шекерова

ОГНЯР

Красимир Петров

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Илиян Стефанов

ДЪРВОДЕЛЕЦ

Александър Расимов

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Босилка Александрова
Евгения Боболова
Елка Атанасова
Галя Иванова
Калинка Димитрова
Невянка Георгиева
Соня Русанова
Теодора Костадинова

ШОФЬОР

Тихомир Теофанов
Пламен Илиев
Валентин Веселинов

НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА

Димитър Димитров

Нела Маринова

Валентина Вицелова