Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


КОЛЕКТИВ

ПЕРСОНАЛ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Десислава Вачкова-Матеева

ПСИХОЛОГ

Елка Петкова

ЛОГОПЕД

Здравка Ганева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Силвия Тодорова

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Марияна Орхаева-Лесичкова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Магдалена Ферещанова

БИБЛИОТЕКАР

Даниела Тодорова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Маринка Симеонова

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Зорница Минчева

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Биляна Борисова

ДОМАКИН

Даниела Шекерова

АДМИНИСТРАТОР КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Васил Трифонов

ОГНЯР

Красимир Петров

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Илиян Стефанов

ДЪРВОДЕЛЕЦ

Петко Георгиев

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Нина Симеонова
Калинка Димитрова
Соня Русанова
Татяна Терзиева
Евгения Боболова
Емилия Маринова
Теодора Костадинова
Елка Атанасова

ШОФЬОР

Тихомир Теофанов
Пламен Илиев
Валентин Веселинов

НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА

Димитър Димитров
Павлина Букарева
Христо Христов