Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРИЕМ 2023/2024СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"