Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


УЧЕБНА ПРОГРАМАОСМИ "А" клас

ОСМИ "Б" клас

ОСМИ "В" клас

ДЕВЕТИ "А" клас

ДЕВЕТИ "Б" клас

ДЕВЕТИ "В" клас

ДЕСЕТИ "А" клас

ДЕСЕТИ "Б" клас

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" клас

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" клас

ДВАНАДАСЕТИ "А" клас

ДВАНАДАСЕТИ "Б" клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ОСМИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Предприемачество Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
2 Български език и литература Английски език Информационни технорогии Английски език Английски език
3 Английски език Български език и литература Рисунка,типаж и анимация Англйиски език Английски език
4 Английски език Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Матматика Английски език Англйски език Английски език Матматика
6 Английски език Философия Английски език Английски език Музика
7 Час на класа Физическо възпитание и спорт Английски език    
           
    ФУЧ ФВС ФУЧ Музика ФВС- Спортни дейности  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ОСМИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Английски език Английски език Информационни технологии Английски език Английски език
2 Английски език Английски език Музика Английски език Английски език
3 Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Български език и литература
4 Математика Английски език Английски език Информатика Математика
5 Английски език Английски език Английски език Информатика Английски език
6 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
7 Час на класа Философия Английски език    
    ФУЧ ФВС ФУЧ Музика  
      ФВС - Спортни дейности    
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ОСМИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и литература Английски език Английски език Английски език Български език и литература
2 Английски език Английски език Английски език Английски език Математика
3 Математика Математика Български език и литература Английски език Английски език
4 Английски език Филлософия Музика Въвеведие в предприемачеството Информационни технологии
5 Английски език Физическо възпитание и спорт Въведение в предприемачеството Физическо възпитание и спорт Английски език
6 Английски език Английски език Английски език Български език и литература Английски език
7 Час на класа Английски език Английски език    
     
    ФУЧ ФВС ФУЧ Музика ФВС - Спортни дейности  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДЕВЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 История и цивилизация Английски език История и цивилизация Руски език География и икономика
2 Физика и астрономия Физика и астрономия Английски език Информационни технологии Химия и ООС
3 Английски език Биология и здравно образование Български език и литература Биология и здравно образование История и цивилизация
4 Математика Рисуване и живопис Физическо възпитание и спорт Философия Английски език
5 Химия и ООС Изобразително изкуство Математика Математика Физическо възпитание и спорт
6 Български език и литература Руски език Химия и ООС Български език и литература Билогоия и здравно образование
7 Час на класа География и икономика История и цивилизация  
           
  ФУЧ ФВС ФУЧ Музика ФВС - Спортни дейности
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДЕВЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Английски език Български език и литература География и икономика Информационни технологии Химия и ООС
2 Български език и литература Биология и здравно образование Химия и ООС Руски език География и икономика
3 Компютърни архитектури Изобразително изкуство История и цивилизация Математика Биология и здравно образование
4 Химия и ООС Руски език Физика и астрономия История и цивилизация Английски език
5 Матемтика Английски език Английски език Български език и литература История и цивилизация
6 История и цивилизация Физика и астрономия Математика Философия Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  
           
  ФУЧ ФВС ФУЧ Музика ФВС - Спортни дейности
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДЕВЕТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и литература География и икономика Английски език История и цивилизация Философия
2 История и цивилизация Лични финанси Английски език Лични финанси Български език и литература
3 Английски език Компютърна графика Информационни технологии Руски език Английски език
4 Изобразително изкуство Биология и здравно образование Математика Математика Физическо възпитание и спорт
5 Физика и астрономия Руски език Химия и ООС Английски език Химия и ООС
6 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ География и икономика
7 Час на класа Въведение в преприемачестовото Въведение в предприемачеството  
           
  ФУЧ ФВС ФВС - Спортни дейности ФУЧ Музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДЕСЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и литература Биология и здравно образование Руски език История и цивилизация Информатика
2 Английски език История и цивилизация Физика и астрономия Етика и право Биология и здравно образование
3 Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Математика Български език и литература
4 Физика и астрономия Информационни технологии Компютърна анимация Българскиезик и литература Рисуване и живопис
5 Географя и икономика Математика Компютърна анимация Компютърна графика Математика
6 Руски език Етика и право Английски език Компютърна графика Английски език
7 Час на класа Английски език Физическо възпитание и спорт
           
    ФВС -ІІІ допълнителен час   СИП ФВС СИП музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДЕСЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Физика и астрономия История и цивилизация Химия и ООС Математика Български език и литература
2 Химия и ООС Английски език Руски език Математика Информатика
3 Руски език Етика и право Английски език Английски език Графичен дизайн и реклама
4 Английски език Математика Български език и литература Английски език Етика и право
5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование
6 География и икономика Биология и здравно образование Компютърна графика Информационни технологии Математика
7 Час на класа   Компютърна графика История и цивилазиця  
       
    ФВС -ІІІ допълнителен час   СИП ФВС СИП Музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Английски език Философия Физика и астрономия Английски език Математика
2 Физика и астрономия Математика Български език и литература Химия и ООС Български език и литература
3 Биология и ЗО Английски език Руски език Български език и литература География и икономика
4 История и цивилизация Английски език Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Руски език
5 Компютърна графика География и икономика Английски език История на изкуството и архитектурата Работа с мултимедийни продукти
6 Компютърна графика Химия и ООС История и цивилизация Иконопис Работа с мултимедийни продукти
7 Час на класа Физическо възпитание и спорт Иконопис  
         
    СИП - Български език и л-ра ФВС -ІІІ допълнителен час  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и литература Английски език Компютърна графика Химия и ООС Български език и литература
2 Биология и здравно образование Английски език Компютърна графика Български език и литература Математика
3 История и цивилизация Математика Биология и здравно образование Графичен дизайн и реклама Математика
4 Английски език География и икономика История и цивилизация Графичен дизайн и реклама География и икономика
5 Английски език Философия Руски език Английски език Английски език
6 Физика и астрономия Физическовъзпитание и спорт Физика и астрономия Математика Руски език
7 Час на класа Химия и ООС Физическо въдпитание и спорт  
           
  СИП - Български език и л-ра ФВС -ІІІ допълнителен час  
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДВАНАДЕСЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Изобразително студио Изобразително студио Български език и литература Гр. техники и оформление на печ. издания Компютърна графика
2 Изобразително студио Руски език История и цивилизация Гр. техники и оформление на печ. издания Компютърна графика
3 Физика и астрономия Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика Руски език
4 Английски език Графичен дизайн и реклама Работа с мултимедийни продукти Математика Английски език
5 Английски език Графичен дизайн и реклама Работа с мултимедийни продукти Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 Българские зик и литература Английски език История на изкуството и арх. История и цивилизация Свят и личност
7 Час на класа   Свят и личност Английски език  
           
    СИП - Български език и л-ра ФВС -ІІІ допълнителен час  /
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДВАНАДЕСЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Английски език Физика и астрономия Гр. техники и оформление на печ. издания Български език и литература Английски език
2 Английски език Руски език Български език и литература История и цивилизация Английски език
3 Български език и литература Английски език Руски език Графичен дизайн и реклама Гр. техники и оформление на печ. издания
4 Компютърна графика Математика Английски език Графичен дизайн и реклама Гр. техники и оформление на печ. издания
5 Компютърна графика Математика История и цивилизация Математика Свят и личност
6 Математика Графичен дизайн и реклама Свят и личност Математика Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Физическо възпитание и спорт География и икономика  
           
    СИП - Български език и л-ра ФВС -ІІІ допълнителен час