Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ПЪРВИ КЛАСЗАПОВЕДИ И ДОКУМЕНТИ


Система за правила за електронен прием в І-ви клас в общинските училища на територията на Община Свищов за учебната 2022/2023 г.

Заповед №384/11.01.2022 г. за приемане на ученици в І-ви клас за учебната 2022/2023 г.