Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ПЪРВИ КЛАСЗАПОВЕДИ И ДОКУМЕНТИ


График на дейностите за прием в І-ви клас в общинските училища на територията на град Свищов за учебната 2021/2022 г.

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Свищов за учебната 2021/2022 г.

Заповед №846/22.02.2021 г. за приемане на ученици в І-ви клас за учебната 2021/2022 г.