Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСЗАПОВЕДИ И ДОКУМЕНТИ


Заповед №896/23.02.2024 г. за приемане на ученици в І-ви клас за учебната 2024/2025 г.