Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМАНАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Задължителни учебни часове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА


Избираеми учебни часове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА