Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

ЕДИНАДЕСЕТИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"














УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

 1. Български език – ЗП, П. Маркова и колектив, "БГ учебник", 2020 г
 2. Литература – ЗП, Ив. Инев и колектив, "БГ учебник", 2020 г
 3. Математика – ЗП, Ем. Колев и колектив, "Клет България", 2020 г
 4. Гражданско образование - ЗП, Г. Герчева-Несторова и колектив, СД "Педагог 6", 2020 г



УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език – ЗП, П. Маркова и колектив, "БГ учебник", 2020 г
 2. Литература – ЗП, Ив. Инев и колектив, "БГ учебник", 2020 г
 3. Математика – ЗП, Ем. Колев и колектив, "Клет България", 2020 г
 4. Гражданско образование - ЗП, Г. Герчева-Несторова и колектив, СД "Педагог 6", 2020 г
 5. Информационни технологии Модул 1 "Обработка и анализ на данни", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2020 г
 6. Информационни технологии Модул 2 "Мултимедия", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2020 г
 7. Информатика Модул 1 "Обектно-ориентирано проектиране и програмиране", Кр. Манев и колектив, "Изкуства", 2020 г
 8. Информатика Модул 2 "Структура от данни и алгоритми", Кр. Манев и колектив, "Изкуства", 2020 г



УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"

 1. Български език – ЗП, П. Маркова и колектив, "БГ учебник", 2020 г
 2. Литература – ЗП, Ив. Инев и колектив, "БГ учебник", 2020 г
 3. Математика – ЗП, Ем. Колев и колектив, "Клет България", 2020 г
 4. Гражданско образование - ЗП, Г. Герчева-Несторова и колектив, СД "Педагог 6", 2020 г
 5. География и икономика Модул 1 "Природоресурсен потенциал. Устойчиво развитие", Р. Пенин и колектив, "Клет България", 2020 г
 6. География и икономика Модул 2 "Геополитическа и обществена култура", Ст. Дерменджиева и колектив, "Просвета София", 2020
 7. География и икономика Модул 3 "Съвременно икономическо развитие", Ст. Дерменджиева и колектив, "Просвета София", 2020
 8. География и икономика Модул 4 "Европа, Азия и България", Ст. Дерменджиева и колектив, "Просвета София", 2020
 9. Предприемачество Модул 1 "Предприемачество и кариерно развитие", М. Иванова и колектив, Фондация "Образование"
 10. Предприемачество Модул 2 "Пазарна икономика", Дж. Йоловски и колектив, Фондация "Образование"
 11. Информационни технологии Модул 1 "Обработка и анализ на данни", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2020 г
 12. Информационни технологии Модул 2 "Мултимедия", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2020 г