\ СУ "Д. Благоев" - гр. Свищов

Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТОПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ КАТО ПЕШЕХОДЦИ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН, ПРАЗНИЦИТЕ, КОЛЕДНАТА И ЗИМНА ВАКАНЦИЯ