Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ПЪРВИ КЛАССВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"ПРЕДСТОИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ СЪГЛАСНО ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ