Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ЗА БЪДЕЩИТЕ ВТОРОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ТРЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ШЕСТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА БЪДЕЩИТЕ ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ

ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС