Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

ЗА ИНФОРМАЦИЯ


Средно училище "Димитър Благоев"
град Свищов
улица "Петър Ангелов" №17
ел. поща: soudblagoev@gmail.com
тел. 0631/6-06-01
работно време: 08:00 - 12:00 ч. и 12:30 - 16:30 ч.