Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

ЗА ИНФОРМАЦИЯ


Средно училище "Димитър Благоев"
град Свищов
улица "Петър Ангелов" №17
ел. поща: soudblagoev@gmail.com
тел. 0631/6-06-01
работно време: 08:00 - 12:00 ч. и 12:30 - 16:30 ч.