Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

ДЕВЕТИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

 1. Български език, ЗП, П. Маркова и колектив, "БГ Учебник", 2018 г
 2. Литература, ЗП, Ив. Инев и колектив, "БГ Учебник", 2018 г
 3. Математика, ЗП, Т. Витанов и колектив, ИК"Анубис", 2018 г
 4. История и цивилизации за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език I и IIчаст, А. Пантев и колектив, "Булвест 2000", 2018
 5. География и икономика I част за 8 клас и II част за 9 кл. с интензивно изучаване на чужд език, С. Дерменджиева и колектив "Просвета - София", 2018 г
 6. Биология и здравно образование за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, М. Шишиньова и колектив, ИК"Анубис", 2018
 7. Физика и астрономия за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, Е. Златкова и колектив, ИК"Анубис", 2018 г
 8. Химия и опазване на околната среда за ПП образоване с интензивно изучаване на чужд език, С. Цаковски и колектив, ИК"Анубис", 2018 г
 9. Музика, Л. Пейчева и колектив, "Просвета - София", 2018
 10. Философия, Г. Несторова и колектив, "Педагог 6", 2018 г
 11. Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колектив, ИК"Анубис", 2018
 12. Информационни технологии, Н. Николова и колектив, "Просвета - София, 2018
 13. Здравословни и безопасни условия на труд, З. Стоянова, "БГ Учебник", 2021УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език, ЗП, П. Маркова и колектив, "БГ Учебник", 2018 г
 2. Литература, ЗП, Ив. Инев и колектив, "БГ Учебник", 2018 г
 3. Математика, ЗП, Т. Витанов и колектив, ИК"Анубис", 2018 г
 4. История и цивилизации за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език I и IIчаст, А. Пантев и колектив, "Булвест 2000", 2018
 5. География и икономика Iчаст за 8 клас и II част за 9 кл. с интензивно изучаване на чужд език, С. Дерменджиева и колектив "Просвета - София", 2018 г
 6. Биология и здравно образование за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, М. Шишиньова и колектив, ИК"Анубис", 2018
 7. Физика и астрономия за ПП образование с интензивно изучаване на чужд език, Е. Златкова и колектив, ИК"Анубис", 2018 г
 8. Химия и опазване на околната среда за ПП образоване с интензивно изучаване на чужд език, С. Цаковски и колектив, ИК"Анубис", 2018 г
 9. Музика, Л. Пейчева и колектив, "Просвета - София", 2018
 10. Философия, Г. Несторова и колектив, "Педагог 6", 2018 г
 11. Английски език - THIK for Bulgaria B1 Part 1, Х. Пухта и колектив, "Клет", 2018
 12. Руски език, Т. Алексиева и колектив, "Клет", 2018
 13. Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колектив, ИК"Анубис", 2018
 14. Информационни технологии, Н. Николова и колектив, "Просвета - София" 2018