Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"ЗАПОВЕДИ И ДОКУМЕНТИ

Заповед №РД 06-488/26.04.2021 г. за утвърден държавен план-прием за учебна 2020/2021 година