\ СУ "Д. Благоев" - гр. Свищов

Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


СВОБОДНИ МЕСТАСВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

КЛАС БРОЙ УЧЕНИЦИ
1а клас
2 свободни места
1б клас
3 свободни места
1в клас
1 свободно място
няма
няма
2б клас
няма
2в клас
няма
3а клас
няма
3б клас
няма
3в клас
няма
4а клас
няма
4б клас
1 свободно място
4в клас
няма
5а клас
6 свободни места
5б клас
5 свободни места
5в клас
6 свободни места
6а клас
8 свободни места
6б клас
7 свободни места
6в клас
9 свободни места
7а клас
6 свободни места
7б клас
няма
7в клас
3 свободни места
7г клас
4 свободни места
8а клас
специалонст "Компютърна графика"
няма
8б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма
8в клас
профил "Предприемачески"
3 свободни места
9а клас
специалонст "Компютърна графика"
6 свободни места
9б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
3 свободни места
9в клас
профил "Предприемачески"
9 свободни места
10а клас
профил "Изобразително изкуство
7 свободни места
10б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма
10в клас
профил "Предприемачески"
5 свободни места
11а клас
профил "Изобразително изкуство
5 свободни места
11б клас
профил "Информационни технологии""
няма
12а клас
профил "Изобразително изкуство
11 свободни места
12б клас
профил "Информационни технологии""
12 свободни места