Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСВ СУ "Димитър Благоев" са сформирани три паралелки в първи клас:

При нас ще обучават и възпитават вашите деца висококвалифицирани учители и възпитатели в модерно оборудвани и обзаведени учебни кабинети и зали.
За да са подготвени добре за следващия ден, ви предлагаме занимания в полуинтернатни групи.
За тяхното свободно време са изградени и функционират разнообразни и интересни извъкласни форми, организират се зелени училища и летни лагери.

Уважаеми родители,
приемете нашата покана!
Изберете нашето училище, за да бъдете спокойни и сигурни за успеха на Вашето дете. Гаранция за това са :

За записване на ученици в първи клас родителите представят копие на акт за раждане, а всички останали документи се попълват в училище!

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!