Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАСГРАФИК
за дейностите, свързани с приема в подготвителен клас
за учебната 2017/2018 година

ДЕЙНОСТИ СРОК МЯСТО
Прием на заявления за записване. до 30.06.2017 г. Канцелария на училището
Обявяване на списъци на приетите ученици. 04.07.2017 г. Входа на училището
Записване на децата в подготвителна група
- декларация за личните данни на ученика
- декларация подписана от родителите /настойниците/ на детето с информация за начина за прибиране от училище
-копие от акт за раждане
05.07.2017 - 14.07.2017 г.
от 8.30
до 16.30 часа
Канцелария на училището
Обявяване на списъците на записалите се деца. 17.07.2017 г. Вход на училището и сайт на училището
Обявяване на свободните места след записване на учениците. 18.07.2017 г. Вход на училището
Прием на заявления и документи за попълване на свободните места. 19.07.2017 г - 05.09.2017 г. Канцелария на училището
Записване на новоприетите ученици в подготвителна група на обявените свободни места. от 06.09.2017 г. Канцелария на училището
Обявяване на списъците на записаните ученици в подготвителна група. 08.09.2017 г. Вход на училището и сайт на училището