Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕДИ

Заповед №128/30.09.2022 г. за провеждането на редовна изпитна сесия декември 2022 г. и март 2023 г. за оформяне на годишни оценки на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година

Заповед №122/28.09.2022 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година