Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕДИ

Заповед №373/07.01.2022 г. за провеждане на изпити с Дилян Иванов Петров, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение, сесия: януари/февруари за учебната 2021/2022 година

Заповед №357/04.01.2022 г. за провеждане на изпити учетицив, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: януари/февруари за учебната 2021/2022 година

Заповед №220/13.12.2021 г. за записване на Кристина Ченквоа в ХІІ клас, самостоятелна форма на обучение, учебната 2021/2022 година

Заповед №163/26.11.2021 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед №40/27.09.2021 г. за провеждане на изпити с Дилян Иванов Петров, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение, сесия: септември/октомври за учебната 2021/2022 година

Заповед №10/17.09.2021 г. за провеждане на изпити с Ширин Орхаева и Васко Анчев, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: септември/октомври за учебната 2021/2022 година

Заповед №9/17.09.2021 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, учебна 2021/2022 година