Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2109 ГОДИНАСЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
05.03.-18.03.2019 г. вкл.
2.
ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
до 17.05.2019 г.
3.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, СГРАДИ И ЗАЛИ.
до 17.05.2019 г.
4.
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
до 17.05.2019 г.
5.
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21.05.2019 г.
6.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
23.05.2019 г.
7.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ДРУГ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА
28.05 - 31.05.2019 г.
8.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
до 13.06.2019 г.
9.
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
21.06.2019 г.СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
01.07.-12.07.2019 г. вкл.
2.
ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
до 22.08.2019 г.
3.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, СГРАДИ И ЗАЛИ
до 23.08.2019 г.
4.
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
23.08.2019 г.
5.
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
28.08.2019 г.
6.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
29.08.2019 г.
7.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ДРУГ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА
30.08 - 04.09.2019 г.
8.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
до 10.09.2019 г.
9.
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
до 14.09.2019 г.