Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАСЗАПОВЕДИ И ДОКУМЕНТИ


Заповед №814/25.01.2023 г. за приемане на ученици в група за задължително предучилищно образование за учебната 2023/2024 г.