Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ДРУГИ ДОКУМЕНТИЗА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛЗаявление-декларация за получаване на стипендия

Бланка на СУ "Д. Благоев"

Декларация за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.

Документи за екскурзия

Декларация за пътуване при организиране на екскурзия

Доклад на класния ръководител - забележка

Уведомително писмо до родител за допуснати отсъствия

Уведомително писмо до дирекция "Социално подпомагане"

Уведомително писмо до родител за извършено нарушение