Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕЗАПОВЕДИ И НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование