Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИАРХИВ ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИБюджет за 2018 година и отчет за изпълнението му

Бюджет за 2017 година и отчет за изпълнението му

Бюджет за 2016 година и отчет за изпълнението му

Бюджет за 2015 година и отчет за изпълнението му

Бюджет за 2014 година и отчет за изпълнението му

Бюджет за 2013 година и отчет за изпълнението му

Бюджет за 2012 година и отчет за изпълнението му