Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯГРАФИК
НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Първата сряда на всеки месец от 17.30 – 18.30 часа – индивидуални срещи на родители и преподаватели, след предварителна уговорка по между им.

ДАТА ТЕМА
05 октомври 2016 г.
Училищен правилник - обща и класна родителска среща.
15 февруари 2017 г.
Обсъждане на резултатите от първия учебен срок - класна родителска среща
26 април 2017 г.
Успех и поведение, професионално ориентиране – общи и класни родителски срещи