Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМАКОНСПЕКТИ - 12 КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

РУСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

СВЯТ И ЛИЧНОСТ

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И РЕКЛАМА

ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА

КОМБИНАТОРИКА

ЦВЕТОЗНАНИЕ