Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


КОЛЕКТИВ

УЧИТЕЛИ НА ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП


НАЧАЛЕН ЕТАП

НАЧАЛЕН ЕТАП

Елица Димитрова
възпитател в: 1 а клас

Йоана Петрова
възпитател в: 1 б клас

Борислав Блажев
възпитател в: 1 в клас

Лидия Копоева
възпитател в: 2 а клас

Росица Ламбева
преподава в: 2 б клас

Боряна Цветанова
възпитател в: 2 в клас

Маринела Антонова
преподава в: 3 а клас

Анелия Русева
възпитател в: 3 б клас

Милка Венкова
възпитател в: 3 в клас

Петя Караманлиева
възпитател в: 4 а клас

Светлана Маринова
възпитател в: 4 б клас

Валентина Русанова
възпитател в: 4 в клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Виолета Иванова
възпитател в: 5а клас

Тоня Петрушева
възпитател в: 5б клас

Ралица Павлова
възпитател в: 5в клас

Христина Маринова
възпитател в: 6а клас

Наталия Тачева
възпитател в: 6б клас

Силвия Димитрова
възпитател в: 6в клас

Мирослава Колева
възпитател в: 7а клас

Боряна Пенева
възпитател в: 7б клас

Диляна Данаилова
възпитател в: 7в клас