Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ДВАНАДЕСТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДВАНАДЕСТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

ДВАНАДЕСТИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДВАНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език, П. Маркова и колектив, "БГ Учебник", 2021 г
 2. Литература, Ив. Инев и колектив, "БГ Учебник", 2021 г
 3. Математика, М. Христов и колектив, "Клет - Анубис", 2021 г
 4. Гражданско образование, Г. Герчева-Нестерова, "Педагог 6", 2021 гДВАНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език, П. Маркова и колектив, "БГ Учебник", 2021 г
 2. Литература, Ив. Инев и колектив, "БГ Учебник", 2021 г
 3. Математика, М. Христов и колектив, "Клет - Анубис", 2021 г
 4. Гражданско образование, Г. Герчева-Нестерова, "Педагог 6", 2021 г
 5. Информационни технологии Модул 3 "Уеб дизайн", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2021 г.
 6. Информационни технологии Модул 4 "Решаване на проблеми с ИКТ", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2021 г.
 7. Информатика Модул 3 "Релационен модел на бази от данни", Кр. Манев и колектив, "Изкуства", 2021 г.ДВАНАДЕСЕТИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"

 1. Български език, П. Маркова и колектив, "БГ Учебник", 2021 г
 2. Литература, Ив. Инев и колектив, "БГ Учебник", 2021 г
 3. Математика, М. Христов и колектив, "Клет - Анубис", 2021 г
 4. Гражданско образование, Г. Герчева-Нестерова, "Педагог 6", 2021 г
 5. Информационни технологии Модул 3 "Уеб дизайн", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2021 г.
 6. Информационни технологии Модул 4 "Решаване на проблеми с ИКТ", Ив. Първанов и колектив, "Домино", 2021 г.
 7. География и икономика Модул 5 "България и регионалната политика", Е. Патрачанова и колектив, "Клет България", 2021 г.
 8. География и икономика Модул 6 "Географска и икономическа информация", Е. Сарафова и колектив, "Клет България", 2021 г.
 9. Предприемачество Модул 4 "Управление на предприемаческата дейност", Дж. Йоловски, Фондация "Образование 5.0", 2021 г.