Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2122 ГОДИНАСЕСИЯ МАЙ-ЮНИСЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ