Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


КОЛЕКТИВУЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЧУЖД ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


КОЛЕКТИВ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ани Кирова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Жана Георгиева
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Иванка Кирилова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: vanja67@abv.bg

Надя Петрова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Пенка Костякова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

ЧУЖД ЕЗИК

Антония Дамянова - английски език
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Албена Борисова - английски език
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Елвира Дамянова - руски език
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Красимира Крумова - английски език
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: krrass@mail.bg

Мирела Пецова - английски език
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Надя Тодорова - английски език
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Нивелин Блажев - английски език
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

МАТЕМАТИКА

Асенка Папазова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Весела Гачева
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: praktika_db@abv.bg

Велина Атанасова
преподава в: клас
портфолио:
e-mail:

Маргарита Андреева
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Г. Димитрова
преподава в:
портфолио: прочети
e-mail:

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Борислав Цвятковски
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Весела Гачева
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: praktika_db@abv.bg

Владимир Попов
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Лиляна Любенова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: l_lubenova7@mail.bg

Мариета Николова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Мая Недева
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: maiapet@yahoo.com

Тодорка Александрова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: aleksandrova16@abv.bg

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Иваничка Нинова
преподава в: клас
портфолио:
e-mail:

Милка Христова
препода в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Марина Кирова
преподава в: 5а, 5б, 5в, 7а, 7б, 7в, 7г, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б, 12а, 12б клас
портфолио: прочети
e-mail: jivovamarina@abv.bg

Марияна Цветанова
препода в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Даниела Кирилова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Маргарита Филипова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Мария Петрова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Даниела Кирилова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Мария Петрова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Таня Божинова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: krisi_mishle03@abv.bg

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Маргарита Филипова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Господинова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Таня Божинова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: krisi_mishle03@abv.bg

ФИЛОСОФИЯ

Марияна Цветанова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Милка Христова
препода в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Севдалина Николаева
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Цветанка Кирова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Весела Гачева
препода в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Димитрова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

ТЕХНИКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Наталия Димитрова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: pisika@mail.bg

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Владимир Попов
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Пламен Терзиев
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Димитрова
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: pisika@mail.bg

МУЗИКА

Георги Герчев
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail:

Деян Йорданов
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: akordion@abv.bg

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Десислава Петрова
преподава в: клас
портфолио:
e-mail:

Здравена Радева
преподава в: клас
портфолио:
e-mail:

Милен Иванов
преподава в: клас
портфолио:
e-mail:

Севдан Златанов
преподава в: клас
портфолио: прочети
e-mail: