Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


УЧЕБНА ПРОГРАМА ВТОРИ СРОКПЕТИ "А" клас

ПЕТИ "Б" клас

ПЕТИ "В" клас

ШЕСТИ "А" клас

ШЕСТИ "Б" клас

ШЕСТИ "В" клас

ШЕСТИ "Г" клас

СЕДМИ "А" клас

СЕДМИ "Б" клас

СЕДМИ "В" клас

СЕДМИ "Г" клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЕТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Музика
2 Музика География и икономика Математика Математика Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Математика Човекът и природота Физическо възпитание и спорт ИУЧ Математика
4 Човекът и природата Технологии и предприемачество География и икономика ИУЧ География и икономика ИУЧ Математика
5 Информационни технологии История и цивилизация Български език и литература История и цивилизация Български език и литература
6 Изобразително изкуство Български език и литература Английски език Английски език Английски език
7 Час на класа        
           
  ФВС- Спортни дейности ФУЧ Музика   ФУЧ ФВС
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЕТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Информационни технологии Технологии и предприемачество Английски език Английски език ИУЧ Математика
2 Математика Математика Човекът и природата Български език и литература ИУЧ Математика
3 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика Математика Английски език
4 Български език и литература История и цивилизация Български език и литература ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Човекът и природата Български език и литература География и икономика История и цивилизация Музика
6 Музика География и икономика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература
7 Час на класа      
           
  ФВС- Спортни дейности ФУЧ Музика   ФУЧ ФВС
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЕТИ "В" клас

<
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Музика Математика Математика Математика Човекът и природата
2 Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език
3 Математика География и икономика География и икономика Български език и литература Музика
4 Български език и литература История и цивилизация Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература
5 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Английски език ИУЧ Математика
6 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и природата История и цивилизация ИУЧ Математика
7 Час на класа  
    ФУЧ Музика ФВС- Спортни дейности ФУЧ ФВС
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 История и цивилизация Математика История и цивилизация Математика Английски език
2 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Английски език ИУЧ Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Английски език Математика Български език и литература ИУЧ Математика
4 Математика Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Човекът и природата
5 Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт География и икономика Музика
6 Информационни технологии Човекът и природата Технологии и предприемачество Музика Технологии и предприемачество
7 Час на класа        
           
ФУЧ ФВС ФУЧ Музика ФВС Спортни дйнсоти
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Математика Български език и литература Математика Английски език ИУЧ Математика
2 Информационни технологии Технологии и предприемачество История и цивилизация Математика География и икономика
3 Български език и илитература Английски език Английски език Музика ИУЧ Български език и литература
4 История и цивилизаця Математика Технологии и предприемачество Български език и литература Музика
5 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Английски език
6 Човекът и природата Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Човекът и природата
7 Час на класа        
           
  ФУЧ ФВС ФУЧ Музика ФВС- Спортни дейности
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Музика Математика
2 История и цивилизация Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство
3 Информационни технологии Музика Английски език Английски език География и икономика
4 Български език и литература Английски език История и цивилизация Човекът и природата Човекът и природата
5 Изобразително изкуство Математика Човекът и природата Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
6 Английски език ИУЧ Математика Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература
7 Час на класа  
           
  ФУЧ - ФВС   ФВС - Спортни дейности ФУЧ - Музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ШЕСТИ "Г" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика
2 Български език и литература Изобразително изкуство Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература
3 Математика Математика Музика Човекът и природата Човекът и природата
4 Информационни технологии ИУЧ Математика Английски език Английски език Технологии и предприемачество
5 История и цивилизация Българскиезик и литература История и цивилизация Музика Изобразително изкуство
6 Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език
7 Час на класа    
  ФУЧ - ФВС   ФВС - Спортни дейности ФУЧ - Музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

СЕДМИ "А" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 География и икономика Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Български език и литература
2 Математика Математика Математика Биология и здравно образование ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спрот История и цивилизации Български език и литература Изобразително изкуство ИУЧ Математика
4 Биология и здравно образование Химия и ООС Български език и литература Български език и литература История и цивилизации
5 Български език и литература Български език и литература Физика и астрономия Английски език Английски език
6 Технологии и предприемачество Музика География и икономика Физика и астрономия Изобразително изкуство
7 Час на класа Английски език      
           
  ФВС - Спортни дейности     ФУЧ - ФВС ФУЧ - Музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

СЕДМИ "Б" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Български език и литература Математика Математика Изобразително изкуство ИУЧ Математика
2 География и икономика Информационни технологии География и икономика Математика ИУЧ Математика
3 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
4 Технологии и предприемачество Музика Физика и астрономия Английски език ИУЧ Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Английски език Физика и астрономия Изобразително изкуство
6 Биология и здравно образование История и цивилизация Български език и литература Биология и ЗО Истории и цивилизации
7 Час на класа Английски език      
         
  ФВС - Спортни дейности     ФУЧ - ФВС ФУЧ - Музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

СЕДМИ "В" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Физическо възпитание и спрот Информационни технологии Български език и литература Математика История и цивилизация
2 Технологии и предприемачество Химия и ООС Матиматика География и икономика ИУЧ Математика
3 Математика Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
4 География и икономика Математика Английски език Физика и астрономия ИУЧ Информационни технологии
5 Биология и здравно образование История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование ИУЧ Български език и литература
6 Български език и литература Английски език Физика и астрономия Български език и литература Изобразително изкуство
7 Час на класа Музика    
         
    ФВС - Спортни дейности   ИУЧ ФВС ИУЧ Музика
УЧЕБНА ПРОГРАМА

СЕДМИ "Г" клас

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1 Биология и здравно образование Химия и ООС ИУЧ Английски език Биология и здравно образование Изобразително изкуство
2 Математика Информационни технологии Физика и астрономия Математика История и цивилизация
3 География Математика Математика Физика и астрономия ИУЧ Математика
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език
5 Технологии и предприемачество Музика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
6 Български език и литература Английски език Английски език География и икономика ИУЧ Български език и литература
7 Час на класа История и цивилизации    
         
    ФВС - Спортни дейности   ИУЧ ФВС ИУЧ Музика