Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ"ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ" В БЪЛГАРИЯ

В периода 22-26 октомври 2018 г. в СУ “Димитър Благоев“, Свищов, се проведе първата работна среща по проект „Да се научим да учим”, към програма „Еразъм +“ KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и в него участват училища от България, Португалия и Полша. СУ “Димитър Благоев“ представи своите 10 техники на учене и преподаване. Прочети>>>


ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ" В ПОЛША

Ден първи от участието на 12 ученици и 2 учители от СУ “Димитър Благоев“ - гр. Свищов по проект „Да се научим да учим” ДОГОВОР НОМЕР –2018-1-PL01-KA229-050537_3, към програма „Еразъм +“ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”, който се реализира в гр. Аугустов, Полша.Прочети>>>


ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ" В ПОРТУГАЛИЯ

По проект на Еразъм " Learn how to learn" 12 ученици и 2 учители са в Португалия за периода 06-13.09.2019 г. Посещение на Океанариума и музея на науката в Лисабон, Португалия. Прочети>>>