Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ИЗПИТИЗАПОВЕДИ

Заповед №1697/14.09.2022 г. за провеждане на допълнителна поправителна изпитна сесия в дневна форма на обучение

Заповед №1385/11.07.2022 г. за провеждането на поправителна изпитна сесия, дневна форма на обучение - септември 2022 г

Заповед №1352/30.06.2022 г. за провеждането на поправителна изпитна сесия, дневна форма на обучение - юли 2022 г

Заповед №602/21.02.2022 г. за изменение Заповед №408/20.01.2022 г. в частта председател на комисия

Заповед №408/20.01.2022 г. за провеждане изпити за оформяне на срочна оценка на Елис Илденизова Мустафова