Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И КЛАСНИТЕ СТАИ

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАСНА СТАЯ
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НЕДА ИЛИЕВА

КОРПУС "Б" - НАЧАЛЕН КУРС

ПЪРВИ "А" ТАТЯНА ТОДОРОВА 204
ПЪРВИ "Б" РУМЕН КОСТОВ 206
ПЪРВИ "В" ЛЕНА ГАНЕВА 209
ВТОРИ "А" РАЙКА ПОПОВА 201
ВТОРИ "Б" СВЕТЛАНА МЕЩЕРОВА 202
ВТОРИ "В" ЛУКРЕЦИЯ ЙОШЕВА 205
ТРЕТИ "А" НАТАША КАРАМАНЛИЕВА 104
ТРЕТИ "Б" НЕЛИЯ СТОЙНЕВА 105
ТРЕТИ "В" САШКА ИЛИЕВА 208
ЧЕТВЪРТИ "А" ПЕТЯ ПЕТРОВА 108
ЧЕТВЪРТИ "Б" ТАНЯ ЦВЕТИНА 107
ЧЕТВЪРТИ "В" СНЕЖКА ЯНКОВА 106

КОРПУС "А" - СРЕДЕН И ГОРЕН КУРС

ПЕТИ "А" НАДЯ ПЕТРОВА 301
ПЕТИ "Б" ЗДРАВЕНА РАДЕВА 305
ПЕТИ "В" МАРИЕТА НИКОЛОВА 204
ШЕСТИ "А" АНТОНИЯ ДАМЯНОВА 205
ШЕСТИ "Б" ИВАНКА КИРИЛОВА 202
ШЕСТИ "В" ВЕСЕЛА ГАЧЕВА 309
СЕДМИ "А" МИЛЕН ИВАНОВ 105
СЕДМИ "Б" ИВАНИЧКА НИНОВА 106
СЕДМИ "В" НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА 104
ОСМИ "А" МИЛКА ЦВЕТАНОВА 201
ОСМИ "Б" ДАНИЕЛА КИРИЛОВА 304
ДЕВЕТИ "А" ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА 409
ДЕВЕТИ "Б" ПЕНКА КОСТЯКОВА 401
ДЕСЕТИ "А" ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА 409
ДЕСЕТИ "Б" АНИ КИРОВА 302
ДЕСЕТИ "В" НАТАЛИЯ Г. ДИМИТРОВА 403
ЕДИНАДЕСЕТИ "А" ЖАНА ГЕОРГИЕВА 405
ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" МИРЕЛА ПЕЦОВА 404
ЕДИНАДЕСЕТИ "В" МАРИЯ ПЕТРОВА 308
ДВАНАДЕСЕТИ "А" МАЯ НЕДЕВА 402
ДВАНАДЕСЕТИ "Б" ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА 408