Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ"ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ" В БЪЛГАРИЯ

В периода 22-26 октомври 2018 г. в СУ “Димитър Благоев“, Свищов, се проведе първата работна среща по проект „Да се научим да учим”, към програма „Еразъм +“ KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и в него участват училища от България, Португалия и Полша. СУ “Димитър Благоев“ представи своите 10 техники на учене и преподаване.

22 октомври 2018

Проведе се церемония по откриването на работната среща. Участниците наблюдаваха час по Информатика и се научиха да работят с google maps. Благодарение на своите нови знания те откриха: Църква “Света троица“, Народно Читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" и сградата на Търговска гимназия. Присъстваха на тренировка по волейбол и осъществиха двустранна среща. Посетиха Античен военен лагер Нове и местността "Паметниците", където присъстваха на урок по история и учениците от българската група представиха своите 10 техники на учене.

...


23 октомври 2018

Участниците присъстваха в час по математика и английски език. Запознаха се с дейността на клубове по „Роботика“, които представиха Робо футбол в Европейската седмица на програмирането. Следобед г-н Генчо Генчев кмет на община Свищов поздрави и пожела на участниците в проекта много положожителни емоции. След това гостите се разходиха до Часовникова кула, Парк "Калето" и СА „ Д. А. Ценов“.

...


24 октомври 2018

Учениците присъстваха на урок за Дарителството по програма „Научи се да даряваш“ и в час по изобразително изкуство, където видяха как учениците използват графични таблети за създаване на компютърни рисунки. Ученици от 7а клас представиха урок по литература за живота, творчеството и личността на Щастливеца в Къща - музей "Алеко Константинов". Също така наблюдаваха анкетата „Моята Изповед“, направена от професор Иван Шишманов три години преди Алеко да бъде убит.

...


25 октомври 2018

Посетихме Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“. Там нашите гости се запознаха с важни събития от бита и културата на Царевград от XII и XIII век, от времето на българските царе. След което се разходихме в град Велико Търново.

...


26 октомври 2018

Преди да отпътуват партньорите по проекта направиха кратка разходка в гр. София, където разгледаха „Св. Александър Нефски“, „Св. Николай Чудотворец“, известна като Руската църква, Министерството на образованието и науката, Президенството, Народното събрание и църквата Св. София.

...


септември 2019 г.
СУ "Д. Благоев", гр. Свищов