Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ"ERASMUS+ "ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ" В ПОЛША

27.05.2019 - Полша

Ден първи от участието на 12 ученици и 2 учители от СУ “Димитър Благоев“ - гр. Свищов по проект „Да се научим да учим” ДОГОВОР НОМЕР –2018-1-PL01-KA229-050537_3, към програма „Еразъм +“ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”, който се реализира в гр. Аугустов, Полша. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и в него участват училища от България, Португалия и Полша. Сутринта участниците се опознаха посредством игри, дискусии и занимания на открито. Следобедът бяха посрещнати от кмета на града, председателят на местната комисия за средно образование, директорът на училището домакин и изпълнители от местния танцов състав на организирано мероприятие в центъра на града. Учениците от полска страна разведоха групите от България и Португалия из града.

...


28.05.2019 - Полша

Ден втори от участието на 12 ученици и 2 учители от СУ “Димитър Благоев“ - гр. Свищов по проект „Да се научим да учим” ДОГОВОР НОМЕР –2018-1-PL01-KA229-050537_3, към програма „Еразъм +“ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”, който се реализира в гр. Аугустов, Полша. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и в него участват училища от България, Португалия и Полша. Сутринта участниците посетиха училището, където караха часове по химия, биология и физика. Изключително интересни занятия бяха подготвили учениците и учителите от Полша, а учениците от България и Португалия правиха експерименти, лабораторни упражнения и разгледаха училището. Следобедът беше много емоционален и изпълнен с екстремни изживявания в състезание с моторни лодки и разходка по брега на езерото. Вечерта участниците опознаха музикалната култура като представиха типични танци. Българските хора бяха сред любимите.

...


29.05.2019 - Полша

Ден трети от участието на 12 ученици и 2 учители от СУ “Димитър Благоев“ - гр. Свищов по проект „Да се научим да учим” ДОГОВОР НОМЕР –2018-1-PL01-KA229-050537_3, към програма „Еразъм +“ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”, който се реализира в гр. Аугустов, Полша. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и в него участват училища от България, Португалия и Полша. Сутринта участвахме в часове по английски език, в които ни показаха интересни начини за използване на телефони в часовете и караоке като методи за усвояване на лексикални единици и упражняване на наученето. Уроците по театрално майсторство бяха изключително забавни и учениците трябваше да влязат в роля и да разиграят пиеса по поставени сценарии. Следобед играхме волейбол и баскетбол в смесени отбори.

...


30.05.2019 - Полша

Ден четрвърти от участието на 12 ученици и 2 учители от СУ “Димитър Благоев“ - гр. Свищов по проект „Да се научим да учим” ДОГОВОР НОМЕР –2018-1-PL01-KA229-050537_3, към програма „Еразъм +“ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”, който се реализира в гр. Аугустов, Полша. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и в него участват училища от България, Португалия и Полша. Сутринта посетихме най-големия природен парк в Европа, където имахме възможността да влезем в бункер, построен и използван от партизаните, а след това си направихме лагерен огън и обяд. Вечерта бяхме на дискотека на корабче, където ученичка от полското училище изнесе концерт, а след това ученическият им съвет направи дискотека, а настроението и приятелските взаимоотношения можеха да отстъпят по уникалност само на залеза!

...


май 2019 г.
СУ "Д. Благоев", гр. Свищов