Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОВ" НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ В ТОЗИ ПРОФИЛ