Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИЗАПОВЕДИ


Заповед №1073/27.04.2021 г. за провеждане на изпити с Ширин Орхаева, обучаваща се в самостоятелна форма на обучение,сесия май/юни, учебна 2020/2021 година

Заповед №1072/27.04.2021 г. за провеждане на изпити с Васко Анчев и Илиян Димитров, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение,сесия май, учебна 2020/2021 година

Заповед №РД 06-488/26.04.2021 г. за утвърден държавен план-прием за учебна 2021/2022 година

Заповед №886/08.03.2021 г. за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение,сесия март/април, учебна 2020/2021 година

Заповед №846/22.02.2021 г. за приемане на ученици в І-ви клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед №831/10.02.2021 г. за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, учебна 2020/2021 година

Заповед №441/02.12.2020 г. за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, учебна 2020/2021 година

Заповед №229/09.10.2019 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование