Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ГРАФИК НА ДИСТАНЦИОННИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

при 7 ч. сутрин
блок А – 2 ч.13.45 – 14.30
блок В – 2 ч. 14.30 – 15.30
блок С - 2 ч. 15.45 – 16.45

при 6 ч. сутрин
блок А – 2 ч. 13.00 – 13.45
блок В – 2 ч. 13.45 – 14.45
блок С – 2 ч. 15.00 – 16.00