Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДААКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСЪСТВЕНИЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. е определен график за присъствени учебни занятия както следва:

а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас,
б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас
в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 и 7 клас