Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ГРАФИК НА ДИСТАНЦИОННИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  1. 8.00 ч. - 8.40 ч.
  2. 8.50 ч. - 9.30 ч.
  3. 10.00 ч. - 10.40 ч.
  4. 10.50 ч. - 11.30 ч.
  5. 11.40 ч. - 12.20 ч.
  6. 12.30 ч. - 13.10 ч.
  7. 13.15 ч. - 13.55 ч.

40 минути часове и 10 минути междучасия, голямо междучасие - 30 минути. Между 6 и 7 час – 5 минути междучасие.