Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАСГРАФИК
на дейностите по приема на ученици в СУ "Д. Благоев" след основно образование
за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 година и заповед № 1715 от 20.06.2024 г

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ
08 - 10 юли 2024 г.
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 12 юли 2024 г.
3.
ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ.
15 - 17 юли 2024 г.
4.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
15 - 17 юли 2024 г.
5.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 19 юли 2024 г.
6.
ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ ЕТАП.
22 - 24 юли 2024 г.
7.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
26 - 29 юли 2024 г.
8.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 30 юли 2024 г.
9.
ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ.
31 юли - 01 август 2024 г.
10.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
05-06 август 2024 г.
11.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 07 август 2024 г.
12.
ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП.
078-09 август 2024 г.
13.
ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА.
до 11 септември 2024 г.
14.
ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА.
до 14 септември 2024 г.

При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква следните документи:

1. Заявление до директора.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави.

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Време и място за изпълнение на дейностите:

1. Работно време на комисията: от 08.00 до 17.00часа.

2. Работно място на комисията – СТЕМ център