Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Часовете се разпределят съгласно Наредба №4 от 30 ноември 2015 година за учебния план както следва:

І ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

за VІІІ клас

- обща професионална подготовка

- отраслова професионална подготовка

Общ брой часове – 72 часа


за ІХ клас

- обща професионална подготовка

- отраслова професионална подготовка

Общ брой часове – 36,5 часа


за Х клас

- обща професионална подготовка

- отраслова професионална подготовка

- специфична професионална подготовка

Общ брой часове – 162 часа

- Учебна практика

- Производствена практика - 64 часа


ІІ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

за ХІ клас

- обща професионална подготовка

- отраслова професионална подготовка

- специфична професионална подготовка

Общ брой часове – 666 часа

- Учебна практика

- Производствена практика - 64 часа

за ХІІ клас

- обща професионална подготовка

- отраслова професионална подготовка

- специфична професионална подготовка

Общ брой часове – 522 часа

- Учебна практика

- Производствена практика - 64 часа