Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът се сформира по следния начин

удвоената оценка от изпита по БЕЛ
+
удвоената оценка от изпита по математика
+
оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование
+
оценката по чужд език от свидетелството за основно образование