Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛГИИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език /за 9 клас/,ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София"АД, 2001 - 2017 г
 2. Литература /за 9 клас/,ЗП, Б. Богданов и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 3. Математика /за 9 клас/,ЗП, Г. Паскалев, З. Паскалева, "Архимед2" ЕООД, 2001 - 2017 г
 4. История и цивилизация /за 8 клас/, Пл. Павлов и колектив, "Азбуки - Просвета" АД, 2001-2016 г
 5. География и икономика /за 8 клас/, Л. Цанкова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2016 г
 6. Биология и здравно образование /за 8 клас/, Вл. Овчаров и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 7. Физика и астрономия /за 8 клас/, М. Максимов, Ел. Теодосиева, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 8. Химия и опазване на околната среда /за 8 клас/, М .Павлова и колектив, СД "Педагог 6", 2001-2016 г
 9. Музика /за 9 клас/, Ст. Георгиева и колектив "Просвета - София" АД, 2001 - 2017 г
 10. Психология и логика /за 9 клас/, Т. Димитров, П. Манолова, "Екстрем", 2001 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 1. Български език /за 9 клас/,ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София"АД, 2001 - 2017 г
 2. Литература /за 9 клас/,ЗП, Б. Богданов и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 3. Математика /за 9 клас/,ЗП, Г. Паскалев, З. Паскалева, "Архимед2" ЕООД, 2001 - 2017 г
 4. История и цивилизация /за 8 клас/, Пл. Павлов и колектив, "Азбуки - Просвета" АД, 2001-2016 г
 5. География и икономика /за 8 клас/, Л. Цанкова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2016 г
 6. Биология и здравно образование /за 8 клас/, Вл. Овчаров и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 7. Физика и астрономия /за 8 клас/, М. Максимов, Ел. Теодосиева, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 8. Химия и опазване на околната среда /за 8 клас/, М .Павлова и колектив, СД "Педагог 6", 2001-2016 г
 9. Музика /за 9 клас/, Ст. Георгиева и колектив "Просвета - София" АД, 2001 - 2017 г
 10. Психология и логика /за 9 клас/, Т. Димитров, П. Манолова, "Екстрем", 2001 - 2017 г