Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ОСМИ КЛАС

ОСМИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

ОСМИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

 1. Български език, П. Маркова и колектив, "БГ учебник", 2017
 2. Литература, Ив. Инев и колектив, "БГ учебник", 2017
 3. Математика, Т. Витанов и колектив, ИК "Анубис", 2017
 4. Философия, Г. Герчева-Несторова и колектив, "Педагог 6", 2017
 5. Информационни технологии, проф.Кр. Манев и колектив, "Изкуства", 2017
 6. Музика, Л. Пейчева и колектив, "Просвета-София", 2017
 7. Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колектив, ИК "Анубис", 2017
 8. Предприемачество, К. Тодоров, "Мартиленс", 2019УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език, П. Маркова и колектив, "БГ учебник", 2017
 2. Литература, Ив. Инев и колектив, "БГ учебник", 2017
 3. Математика, Т. Витанов и колектив, ИК "Анубис", 2017
 4. Философия, Г. Герчева-Несторова и колектив, "Педагог 6", 2017
 5. Информатика, проф.Кр. Манев и колектив, "Изкуства", 2017
 6. Информационни технологии, проф.Кр. Манев и колектив, "Изкуства", 2017
 7. Музика, Л. Пейчева и колектив, "Просвета-София", 2017
 8. Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колектив, ИК "Анубис", 2017