Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ДЕСЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

ДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕСЕТИ "А" КЛАС - СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

 1. Български език, П. Маркова и колектив, „БГ Учебник“, 2019 г
 2. Литература, Иван Инев и колектив, „БГ Учебник“, 2019 г
 3. Математика, Т. Витанов и коликтив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 4. География и икономика, Ст. Дерменджиева и колектив, "Просвета-София", 2019 г
 5. Биология и здравно образование, М. Шишиньова и колектив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 6. Физика и астрономия, Е. Златкова и колектив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 7. Химия и опазване на околната среда, Ст. Цаковски и колектив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 8. Философия, Г. Несторова и колектив, „Педагог 6“, 2019 г
 9. История и цивилизации, Пл. Павлов,Р. Гаврилова и колектив, "Просвета-София", 2019 г
 10. Информационни технологии, Коста Гъров и колектив, „Изкуства“, 2019 г
 11. Музика, М. Толедова и колектив, „Изкуства“, 2019 г
 12. Изобразително изкуство, Петер Цанев и колектив, „Просвета–София“, 2019 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език, П. Маркова и колектив, „БГ Учебник“, 2019 г
 2. Литература, Иван Инев и колектив, „БГ Учебник“, 2019 г
 3. Математика, Т. Витанов и коликтив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 4. География и икономика, Ст. Дерменджиева и колектив, "Просвета-София", 2019 г
 5. Биология и здравно образование, М. Шишиньова и колектив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 6. Физика и астрономия, Е. Златкова и колектив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 7. Химия и опазване на околната среда, Ст. Цаковски и колектив, „Клет–Анубис“, 2019 г
 8. Философия, Г. Несторова и колектив, „Педагог 6“, 2019 г
 9. История и цивилизации, Пл. Павлов,Р. Гаврилова и колектив, "Просвета-София", 2019 г
 10. Информационни технологии, Коста Гъров и колектив, „Изкуства“, 2019 г
 11. Музика, М. Толедова и колектив, „Изкуства“, 2019 г
 12. Изобразително изкуство, Петер Цанев и колектив, „Просвета–София“, 2019 г