Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ОСМИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

ОСМИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛГИИ"

ДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

ДВАНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"


УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език,А. Петров, "Булвест 2000" ООД, 2017
 2. Литература, Ел .Щерионова,"Регалия-6", 2017
 3. Математика, Т. Витанов, ИК "Анубис" ООД, 2017
 4. Философия, Г. Несторова, "Педагог 6", 2017
 5. Информационни технологии, И. Зангочева, ИК "Анубис" ООД, 2017
 6. Музика, Л. Пейчева, "Просвета-София" АД, 2017
 7. Изобразително изкуство, Б. Дамянов, ИК "Анубис" ООД, 2017УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

 1. Български език, А. Петров, "Булвест 2000" ООД, 2017
 2. Литература, Ел. Щерионова, "Регалия-6", 2017
 3. Математика, Т. Витанов, ИК "Анубис" ООД, 2017
 4. Философия, Г. Несторова, "Педагог 6", 2017
 5. Информатика, Г. Момчева, "Булвест 2000" ООД, 2017
 6. Информационни технологии, И. Зангочева, ИК "Анубис" ООД, 2017
 7. Музика, Л. Пейчева, "Просвета-София" АД, 2017
 8. Изобразително изкуство, Б. Дамянов, ИК "Анубис" ООД, 2017УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ОСМИ "В" КЛАС - ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

 1. Математика, Т. Витанов, ИК "Анубис", 2017
 2. История и цивилизация - първа част при обучение с инт. изуч. на чужд език за 9 кл., Б. Гаврилов, "Просвета-София" АД
 3. География и икономика - първа част за 9 кл., при обучение с инт. изуч. на чужд език, Ст. Дерменджиева, "Просвета-София" АД, 2017
 4. Биология и здравно образование - първа част за 9 кл при обучение с инт. изуч.на чужд език, М. Шишиньова, ИК "Анубис", 2017
 5. Физика и астрономия - първа част за 9 кл. при обучение с инт. изуч. на чужд език, Ел. Златкова, ИК "Анубис", 2017
 6. Химия и опазване на околната среда първа част за 9 кл при обучение с инт. изуч. на чужд език, Св. Бенева, "Булвест 2000" ООД, 2017
 7. Философия, Г. Несторова, "Педагог 6", 2017
 8. Музика, Л. Пейчева, "Просвета-София" АД, 2017
 9. Изобразително изкуство, Б. Дамянов, ИК "Анубис", 2017
 10. Информационни технологии, И. Зангочева, ИК "Анубис", 2017УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език /за 9 клас/,ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София"АД, 2001 - 2017 г
 2. Литература /за 9 клас/,ЗП, Б. Богданов и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 3. Математика /за 9 клас/,ЗП, Г. Паскалев, З. Паскалева, "Архимед2" ЕООД, 2001 - 2017 г
 4. История и цивилизация /за 8 клас/, Пл. Павлов и колектив, "Азбуки - Просвета" АД, 2001-2016 г
 5. География и икономика /за 8 клас/, Л. Цанкова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2016 г
 6. Биология и здравно образование /за 8 клас/, Вл. Овчаров и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 7. Физика и астрономия /за 8 клас/, М. Максимов, Ел. Теодосиева, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 8. Химия и опазване на околната среда /за 8 клас/, М .Павлова и колектив, СД "Педагог 6", 2001-2016 г
 9. Музика /за 9 клас/, Ст. Георгиева и колектив "Просвета - София" АД, 2001 - 2017 г
 10. Психология и логика /за 9 клас/, Т. Димитров, П. Манолова, "Екстрем", 2001 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕВЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 1. Български език /за 9 клас/,ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София"АД, 2001 - 2017 г
 2. Литература /за 9 клас/,ЗП, Б. Богданов и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 3. Математика /за 9 клас/,ЗП, Г. Паскалев, З. Паскалева, "Архимед2" ЕООД, 2001 - 2017 г
 4. История и цивилизация /за 8 клас/, Пл. Павлов и колектив, "Азбуки - Просвета" АД, 2001-2016 г
 5. География и икономика /за 8 клас/, Л. Цанкова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2016 г
 6. Биология и здравно образование /за 8 клас/, Вл. Овчаров и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 7. Физика и астрономия /за 8 клас/, М. Максимов, Ел. Теодосиева, "Булвест 2000" ООД, 2001-2016 г
 8. Химия и опазване на околната среда /за 8 клас/, М .Павлова и колектив, СД "Педагог 6", 2001-2016 г
 9. Музика /за 9 клас/, Ст. Георгиева и колектив "Просвета - София" АД, 2001 - 2017 г
 10. Психология и логика /за 9 клас/, Т. Димитров, П. Манолова, "Екстрем", 2001 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език -ЗП /за 10 клас/, К.Димчев и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2002 - 2017 г
 2. Литература - ЗП /за 10 клас/, Ал.Шурбанов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 3. Математика - ЗП /за 10 клас/, Запрянов и коликтив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 4. География и икономика - ЗП /за 9 клас/, Н.Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 5. Биология и здравно образование - ЗП /за 9 клас/, П. Ангелов и колектив, "Просвета-София" АД, 2001 - 2016 г
 6. Физика и астрономия - ЗП /за 9 клас/, М. Максимов, Г. Христакудис, "Булвест 2000" ООД, 2001 - 2017 г
 7. Химия и опазване на околната среда - ЗП /за 9 клас/, Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 8. Етика и право - ЗП /10 клас/, И.Колев и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 9. История и цивилизация - ЗП /за 9 клас/, Б.Гаврилов и колектив, "Просвета- София " АД, 2012 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 1. Български език -ЗП /за 10 клас/, К.Димчев и колектив, "Булвест 2000" ООД, 2002 - 2017 г
 2. Литература - ЗП /за 10 клас/, Ал.Шурбанов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 3. Математика - ЗП /за 10 клас/, Запрянов и коликтив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 4. География и икономика - ЗП /за 9 клас/, Н.Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 г
 5. Биология и здравно образование - ЗП /за 9 клас/, П. Ангелов и колектив, "Просвета-София" АД, 2001 - 2016 г
 6. Физика и астрономия - ЗП /за 9 клас/, М. Максимов, Г. Христакудис, "Булвест 2000" ООД, 2001 - 2017 г
 7. Химия и опазване на околната среда - ЗП /за 9 клас/, Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 8. Етика и право - ЗП /10 клас/, И.Колев и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2001 - 2017 г
 9. История и цивилизация - ЗП /за 9 клас/, Б.Гаврилов и колектив, "Просвета- София " АД, 2012 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език – ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2017 г
 2. Литература – ЗП, В. Стефанов, Ал. Панов, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 3. Математика – ЗП, З. Запрянов и колектив, "Просвета - София" АД, 2014-2017 г
 4. История и цивилизация - ЗП /за 10 клас/, Г. Марков и колектив, "Просвета - София"АД, 2012-2017 г
 5. Философия – ЗП, И. Колев, Р. Пожарлиев, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 6. География и икономика - ЗП /за 10 клас/, Н. Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" КЛАС - ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 1. Български език – ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София" АД, 2001-2017 г
 2. Литература – ЗП, В. Стефанов, Ал. Панов, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 3. Математика – ЗП, З. Запрянов и колектив, "Просвета - София" АД, 2014-2017 г
 4. История и цивилизация - ЗП /за 10 клас/, Г. Марков и колектив, "Просвета - София"АД, 2012-2017 г
 5. Философия – ЗП, И. Колев, Р. Пожарлиев, ИК "Анубис" ООД, 2001-2017 г
 6. География и икономика - ЗП /за 10 клас/, Н. Димов и колектив, "Просвета - София" АД, 2012 - 2017 гУЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

ДВАНАДЕСЕТИ "А" КЛАС - ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 1. Български език – ЗП, Т. Ангелова и колектив, "Просвета - София" АД, 2002 - 2017 г
 2. Литература – ЗП, В. Стефанов, Ал. Панов, ИК "Анубис" ООД, 2002 - 2017 г
 3. Математика – ЗП, Ч. Лозанов и колектив, ИК "Анубис" ООД, 2005 - 2017 г
 4. Свят и личност – ЗП, М. Грекова и колектив "Просвета - София" АД, 2008 - 2017 г
 5. История и цивилизация - ЗП /за 11 клас/, В. Мутафчиева колектив, ИК "Анубис" ООД, 2012 - 2017 г
 6. География и икономика - ЗП /за 10 клас/, Н. Димов и колектив, "Просвета - София" АД 2012 - 2017 г