Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

КОЛЕКТИВУЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЧУЖД ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


КОЛЕКТИВ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ани Кирова

образование: Българска филология - магистър
стаж: 18 години
преподава в: 6а, 6г, 7а, 8в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Иванка Кирилова

образование: Български език и руски език - магистър
стаж: 27 години
преподава в: 5г, 6б, 8б, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail: vanja67@abv.bg

Кръстинка Алекова

образование: Руска филология, Български език и литература- магистър
стаж: 35 години
преподава в: 5б, 7в, 8а, 10а, 10б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Надя Стефанова

образование: Българска филология - магистър
стаж: 28 години
преподава в: 5г, 7б, 11а, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Пенка Костякова

образование: Българска филология - магистър
стаж: 16 години
преподава в: 5а,в, 6в, 9а, 9б клас
портфолио: прочети
e-mail:

ЧУЖД ЕЗИК

Антония Дамянова - английски език

образование: Английски език - магистър
стаж: 3 година
преподава в: 6в,г, 8в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Албена Борисова - английски език

образование:
стаж: 23 година
преподава в: 5б,в,г, 6а,б 9б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Елвира Дамянова - английски език, руски език

образование: Учител по английски език
стаж: 23 години
преподава в: 10б, 11б, 12а, 9а,б 10а,б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Иванка Кирилова - руски език

образование: Български език и руски език - магистър
стаж: 27 години
преподава в: 11б, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail: vanja67@abv.bg

Красимира Кирчева - английски език

образование: Английска филология. Лингвистика и превод. - магистър
стаж: 15 години
преподава в: 8а, 9а, 10а клас
портфолио: прочети
e-mail: krrass@mail.bg

Кръстинка Алекова - руски език

образование: Руска филология - магистър
стаж: 35 години
преподава в: 9а, 11а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Надя Стефанова - руски език

образование: Българска филология - магистър
стаж: 28 години
преподава в: 11а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Мирела Пецова - английски език

образование:
стаж:
преподава в: 8б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Надя Тодорова - английски език

образование:
стаж: 18 години
преподава в: 5а, 7а,б,в 11а клас
портфолио: прочети
e-mail:

МАТЕМАТИКА

Асенка Папазова

образование: Учител по математика и физика - магистър
стаж: 29 години
преподава в: 6а,б 7а, 11а,б 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Весела Гачева

образование: Математика и информатика - магистър
стаж: 17 години
преподава в: 5г клас
портфолио: прочети
e-mail: praktika_db@abv.bg

Велина Атанасова

образование: р
стаж: 17 години
преподава в: 5в, 6в, 8а,б,в клас
портфолио:
e-mail:

Маргарита Андреева

образование: Учител по физика и математика - магистър
стаж: 21 години
преподава в: 9а,б 10а,б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Господинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 5а,б
портфолио: прочети
e-mail:

Николай Николов

образование: Учител по математика - магистър
стаж: 38 години
преподава в: 6г, 7б,в клас
портфолио: прочети
e-mail:

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Борислав Цвятковски

образование:
стаж: 8 години
преподава в: 5б, 7а,б 9а,б 11а, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Весела Гачева

образование: Математика и информатика - магистър
стаж: 17 години
преподава в: 5а,г 6а,б 7в, 9а,б 10а,б 12а клас
портфолио: прочети
e-mail: praktika_db@abv.bg

Лиляна Любенова

образование: Икономическа информатика - магистър
стаж: 17 години
преподава в: 5а 6в,г, 7а, 8б,в 9а,б 11б клас
портфолио: прочети
e-mail: l_lubenova7@mail.bg

Мая Недева

образование: Информатика - магистър
стаж: 16 години
преподава в: 5б,в 6в,г 8а,б,в 9а,б 10а,б, 11б клас
портфолио: прочети
e-mail: maiapet@yahoo.com

Тодорка Александрова

образование: Информатика - компютърна мултимедия - магистър
стаж: 35 години
преподава в: 5в,г 6а,б, 7 б,в, 8а, 9б, 10а,б 11а, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail: aleksandrova16@abv.bg

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Иваничка Нинова

образование:
стаж: 9 години
преподава в: 6а,б,в,г 7а,б,в 9а,б 11а,б 12а клас
портфолио:
e-mail:

Милка Христова

образование: Учител по география и геоекология - бакалавър
стаж: 12 години
препода в: 5а,б,в,г 8в, 10а,б
портфолио: прочети
e-mail:

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Марина Кирова

образование: Учител по география - магистър
стаж: 29 години
преподава в: 6а,б,в,г 7а,б,в 9а,б 10а,б 11а,б 12а клас
портфолио: прочети
e-mail: jivovamarina@abv.bg

Милка Христова

образование: Учител по география и геоекология - бакалавър
стаж: 12 години
препода в: 5а,б,в,г
портфолио: прочети
e-mail:

Цветанка Кирова

образование: Организация и управление на образованието - магистър
стаж: 9 години
преподава в: 8в клас
портфолио: прочети
e-mail: cecka_kirova@abv.bg

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Даниела Кирилова

образование: Инжинер по животновъдство. Учител по биология - магистър
стаж: 23 години
преподава в: 5в, 6а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Мария Петрова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 22 години
преподава в: 5г, 6б,в,г клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Господинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 5а,б
портфолио: прочети
e-mail:

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Даниела Кирилова

образование: Инжинер по животновъдство. Учител по биология - магистър
стаж: 21 години
преподава в: 7а,б,в 8в, 9а,б 10а,б 11а,б клас
портфолио: прочети
e-mail:

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Мария Петрова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 20 години
преподава в: 7а,б,в 8в, 9а,б 10а,б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Таня Божинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 25 години
преподава в: 11а,б клас
портфолио: прочети
e-mail: krisi_mishle03@abv.bg

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Маргарита Андреева

образование: Учител по физика и математика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 9а,б 10а,б 11б, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Господинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 19 години
преподава в: 7а,б,в 8в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Таня Божинова

образование: Учител по химия и физика - магистър
стаж: 25 години
преподава в: 11а клас
портфолио: прочети
e-mail: krisi_mishle03@abv.bg

ФИЛОСОФИЯ

Десислава Вачкова

образование: Философия - магистър
стаж: 14 години
преподава в: 8а,б,в 11а,б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Иваничка Нинова

образование:
стаж: 9 години
преподава в: 12а клас
портфолио:
e-mail:

Марина Кирова

образование: Учител по география - магистър
стаж: 29 години
преподава в: 9а,б 10а,б клас
портфолио: прочети
e-mail: jivovamarina@abv.bg

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

Наталия Димитрова

образование: ПТПП
стаж: 28 години
преподава в: 5а,б,в,г 6б,в,г 7а,б,в клас
портфолио: прочети
e-mail: pisika@mail.bg

Пламен Терзиев

образование: Трудово обучение и изобразително изкуство - магистър
стаж: 34 години
преподава в: 6а, 7а,б,в клас
портфолио: прочети
e-mail:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Владимир Попов

образование: Педагогика на обучението по изобразително изкуство
стаж: 9 години
преподава в: 6в,г 7а,б 8а,б,в 9а,б 10а, 11а, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Димитрова

образование: ПТПП
стаж: 28 години
преподава в: 5 клас
портфолио: прочети
e-mail: pisika@mail.bg

Пламен Терзиев

образование: Трудово обучение и изобразително изкуство - магистър
стаж: 34 години
преподава в: 6а,б, 7в, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Наталия Димитрова

образование: ПТПП
стаж: 28 години
преподава в: 5а,б,в,г клас
портфолио: прочети
e-mail: pisika@mail.bg

МУЗИКА

Георги Герчев

образование: Педагогика на обучението по музика - магистър
стаж: 12 години
преподава в: 6а,б,в,г 7а,б,в 9а,б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Деян Йорданов

образование: Музикални компютърни технологии - магистър
стаж: 3 година
преподава в: 5а,б,в,г клас
портфолио: прочети
e-mail: akordion@abv.bg

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Десислава Генадиева

образование:
стаж: 16 години
преподава в: 5а,б,в,г 9б, 10а, 11а,б 12а клас
портфолио:
e-mail:

Милен Иванов

образование:
стаж: 5 години
преподава в: 8а,б,в 9а, 10б клас
портфолио:
e-mail:

Николай Николов

образование: Учител по физическо възпитание и спорт - магистър
стаж: 38 години
преподава в: 7а,б,в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Севдан Златанов

образование: Физическо възпитание
стаж: 4 година
преподава в: 6а,б,в,г клас
портфолио: прочети
e-mail: