Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


КОЛЕКТИВУЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЧУЖД ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИКОНОМИКА

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


КОЛЕКТИВ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ани Кирова
преподава в: 8а, 8б, 11а, 11б, 11в, 12б клас

Жана Костякова-Георгиева
преподава в: 5а, 7б, 7в, 12а клас

Иванка Кирилова
преподава в: 5б, 5в, 9а, 9б клас

Надя Петрова
преподава в: 6б, 6в, 7а, 12в клас

Пенка Костякова
преподава в: 6а, 10а, 10б, 11б клас

ЧУЖД ЕЗИК

Албена Борисова - английски език
преподава в: 5в, 7а, 7б, 7в, 11а, 12а клас

Антония Дамянова - английски език
преподава в: 8а, 9а клас

Ваня Петрова - немски език
преподава в: 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в клас

Елвира Дамянова - руски език
преподава в: 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12а, 12б, 12в клас

Красимира Крумова - английски език
преподава в: 5а, 5б, 9б, 10б, 12б клас

Мирела Пецова - английски език
преподава в: 8б, 12в клас

Надя Тодорова - английски език
преподава в: 6а, 6б, 6в, 10а, 11б клас

МАТЕМАТИКА

Весела Гачева
преподава в: 5а, 7а, 7б, 7в, 8б клас

Камелия Крумова
преподава в: 5б, 8а, 11а, 11б, 12а, 12б клас

Маргарита Филипова
преподава в: 5а, 5в, 6б, 11в клас

Наталия Г. Димитрова
преподава в: 6а, 6в, 9а, 9б, 10а, 10б, 12в клас

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Борислав Цвятковски
преподава в: 11а, 11в, 12а клас

Валентина Монева
преподава в: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 9а, 9б, 10б клас

Георги Колев
преподава в: 8а, 8б, 9а, 9б, 10а клас

Лиляна Любенова
преподава в: 5в, 7в, 8б, 11б, 12б клас

Мариета Николова
преподава в: 7в, 11а, 12а, 12б, 12в клас

Мартина Георгиева
преподава в: 5б, 6а, 6б, 6в, 10а, 10б, 11в, 12б клас

Мая Недева
преподава в: 5а, 7а, 7б, 8а, 11б, 12б, 12в клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Иваничка Нинова
преподава в: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 9а, 9б клас

Милка Цветанова
препода в: 56в, 7а, 7б, 7в, 10а, 10б клас

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Зинаида Шабова
преподава в: 11а, 11б, 11в, 12а, 12б, 12в клас

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Марина Кирова
преподава в: 9а, 9б, 10б, 11в, 12в клас

Марияна Минчева-Цветанова
препода в: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 10а клас

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Даниела Кирилова
преподава в: 5в, 6в клас

Мария Петрова
преподава в: 5а, 5б, 6б клас

Таня Божинова
преподава в:6а клас

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Даниела Кирилова
преподава в: 7а, 7б, 7в, 9а, 9б, 10а, 10б клас

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Мария Петрова
преподава в: 7а, 7б, 7в, 9а, 9б, 10а, 10б клас

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Маргарита Филипова
преподава в: 7в, 9а, 9б, 10а, 10б клас

Таня Божинова
преподава в:7а, 7б клас

ФИЛОСОФИЯ

Зинаида Шабова
преподава в: 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б клас

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Милка Цветанова
преподава в: 8а, 12в клас

Наталия Димитрова
преподава в: 11в, 12в клас

Цветанка Кирова
преподава в: 11в клас

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Милка Цветанова
преподава в: 9а, 10а клас

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Зинаида Шабова
преподава в:5а, 5б, 5в, 6а, 6в, 7б, 7в клас

Наталия Димитрова
преподава в: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в клас

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Владимир Попов
преподава в: 8а, 9а, 10а, 11а, 12а клас

Здравена Радева
преподава в: 6а, 7а, 7б клас

Наталия Димитрова
преподава в:5а, 5б, 5в клас

Теодора Маринова
преподава в: 6а, 6б, 6в, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а, 12а клас

МУЗИКА

Георги Герчев
преподава в: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б клас

Деян Йорданов
преподава в: 5а, 5б, 5в клас

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Десислава Петрова
преподава в: 5б, 8а, 8б, 10а, 10б, 12а, 12б, 12в клас

Здравена Радева
преподава в: 5а, 5в, 7а, 7б клас

Милен Иванов
преподава в: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 9а, 9б клас

Севдан Златанов
преподава в:5б, 11а, 11б, 11в клас